ورک‌شاپ‌ها

ما ورکشاپ‌های متنوعی در کاغذگری و همچنین در تعامل با مجموعه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی دیگر برگزار می‌کنیم. ورکشاپ‌های ما شامل موارد زیر است:

  • آشنایی اولیه با کاغذگری
  • کاغذگری برای کودکان و نوجوانان
  • تبدیل (ساخت کاغذ از لباس‌های پوسیده)
  • کاغذگری اسلامی