کاغذ کاشتنی

‭ ‬‬کاغذ‭ ‬کاشتنی‭ ‬از‭ ‬بازیافت‭ ‬اضافات‭ ‬کاغذهای‭ ‬ماشینی‭ ‬و‭ ‬افزودن‭ ‬بذر‭ ‬گیاهان‭ ‬بصورت‭ ‬دست‭ ‬ساز‭ ‬در‭ ‬کاغذگری‭ ‬طهران‭ ‬ساخته‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬کاشتن‭ ‬این‭ ‬کاغذ‭ ‬در‭ ‬گلدان‭ ‬یا‭ ‬باغچه،‭ ‬بذرهای‭ ‬داخل‭ ‬آن‭ ‬سبز‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬کاغذ‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬طبیعت‭ ‬بر‭ ‬می‭‌‬گردد‭.‬

این محصول به یادماندنی، تاثیرگذار و دوستدار محیط زیست به عنوان کارت ویزیت، بروشور و اقلام نمایشگاهی، اقلام و هدایای تبلیغی و ترویجی، اقلام کاغذی مورد استفاده در رویدادها و کمپین ها، اقلام کاغذی مورد استفاده در هتلها و اماکن اقامتی، کارت دعوت، تگ محصولات و بسته بندی قابل استفاده می باشد.